overzicht

Next

(bijgewerkt tot 11/05/2021)(De reglementen werden op alfabetische wijze gesorteerd volgens de "officiële" titel van het reglement.)


Titel en link naar tekst reglement

 • Belastingsreglement inzake het verlenen van omgevingsvergunningen of aktename meldingen in het kader van het decreet betreffend de omgevingsvergunning
 • Gemeentelijk reglement bijkomende financiële tussenkomst in de schoolabonnement van het door de school georganiseerd schoolvervoer ten voordele met de gezinnen met 3 kinderen of meer ten laste
 • Gemeentelijke sportraad Middelkerke: statuten goedgekeurd in algemene vergadering sportraad 07/02/2003
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake afsluiting in de voortuinstrook
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake groenschermen rondom weekendverblijfparken
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake ventilatieluchtaan- en afvoer meergezinswoningen en verbrandingsluchtafvoer ééngezinswoningen
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake voorbouwlijn
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake voorzieningen voor huisvuil
 • Huishoudelijk reglement CTO OCMW
 • Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke
 • Huishoudelijk reglement van V.Z.W. jeugdhuis De Paravang
 • Huishoudelijk reglement zwembad - goedkeuring
 • OCMW reglement woonzorgcentrum De Ril
 • Opmaak stedenbouwkundige verordening inzake ventilatieluchtafvoer meergezinswoningen en verbrandingsluchtafvoer
 • Politieverordening betreffende het onderzoek naar de verblijfplaats van personen en het verslag hieromtrent
 • Reglement erkenningsprocedure voor Middelkerkse verenigingen
 • Reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of gemeenteraad
 • Reglement voor het leveren van kippen via de gemeente in het kader van een restafvalcampagne
 • Reglement tot invoering van taxicheques voor jongeren
 • Retributiereglement piaf
 • Retributiereglement op de aansluiting op het openbaar rioolnet of systemen voor individuele behandeling van afvalwater (IBA's)
 • Statuten gemeentelijke woonraad Middelkerke