Reglement voor inschrijving op de wachtlijst en opname in het woonzorgcentrum “de Ril”.

OCMW ›› WZC ››
Parent Previous Next

Reglement voor inschrijving op de wachtlijst en opname in het woonzorgcentrum “de Ril”.

1. Domicilievoorwaarde:

2. Leeftijdsvoorwaarde:

Op het ogenblik van de inschrijving geldt een minimumleeftijd van 65 jaar.

3. Voorwaarde zorgprofiel en verschillende wachtlijsten:

In functie van het kamertype en het zorgprofiel worden 4 wachtlijsten bijgehouden:

Personen die ingeschreven zijn op de wachtlijst voor lichter zorgprofiel kunnen inschuiven op de wachtlijst zwaar zorgprofiel wanneer hun zorgafhankelijkheid in die zin geëvolueerd is dat zij voldoen aan dit  profiel. Ook hier schuiven zij in op basis van hun eerste inschrijvingsdatum.

Wanneer een persoon opgenomen in de assistentiewoningen van het OCMW voldoet aan de zorgafhankelijkheidsvoorwaarden voor inschrijving op één van de wachtlijsten van het woonzorgcentrum, kan deze persoon onmiddellijk inschuiven op de tweede plaats van de wachtlijst die voor zijn zorgprofiel van toepassing is.

4. Procedure inschrijving op wachtlijst

De aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst wordt ingediend bij de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum. De aanvraag wordt door de maatschappelijk werker voorgelegd aan de “commissie wachtlijst” die toetst of de aanvraag tot opname conform is met het reglement en bepaalt op welke wachtlijst de aanvrager moet worden ingeschreven.  De inschrijving op de wachtlijst gebeurt dan volgens datum van aanvraag en wordt bevestigd door het BCZV.

5. Procedure opname

Wanneer de vrijgekomen kamer een koppelkamer betreft wordt iemand opgenomen van de wachtlijst koppelkamers.

Wanneer de vrijgekomen kamer een eenpersoonskamer betreft geldt volgende regeling:


Laatste aanpassing overeenkomstig beslissing van het OCMW-raad dd. 10/04/2017.