Taxicheques voor jongeren

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

REGLEMENT TAXICHEQUES


Artikel 1.

De taxicheques zijn bestemd voor jongeren vanaf hun 16de verjaardag tot aan hun 25ste verjaardag, woonachtig in Middelkerke.

Artikel 2.

De taxicheques mogen enkel in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag), vakantieperiodes en op feestdagen (bvb. oudejaarsavond) worden gebruikt na 20 uur en voor 7 uur.

Artikel 3.

De taxicheques worden afgehaald in het MAC, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Artikel 4.

De taxicheques kunnen enkel worden afgehaald tijdens de openingsuren van het MAC.

Artikel 5.

Elke taxicheque heeft een waarde van 5 euro.

Artikel 6.

De taxicheques worden verdeeld in pakketten. Een pakket taxicheques bestaat uit 6 genummerde cheques van 5 euro.  Per pakket wordt een bijdrage van € 5 gevraagd.

Artikel 7.

De deelnemende jongere kan per kalenderjaar één pakket taxicheques kopen. Als blijkt dat er voor het verstrijken van een uitreikingsperiode, nog cheques in voorraad zijn, dan kan een tweede pakket gekocht worden. Dit maakt de gemeente bekend via haar website en sociale mediakanalen.

Artikel 8.

De cheques worden verdeeld volgens het principe “wie eerst komt, eerst krijgt”. Op is op.

Artikel 9.

De cheques kunnen enkel worden gebruikt bij één van de deelnemende taxibedrijven. Die bedrijven staan vermeld op de taxicheques.

Artikel 10.

Er wordt geen geld teruggegeven op een taxicheque.

Artikel 11.

De cheques kunnen worden gebruikt voor het betalen van een taxirit, voor zover zij toereikend zijn. Is het bedrag van de rit hoger dan de waarde van de cheques die aan de taxichauffeur worden overhandigd, dan past de passagier het resterende bedrag bij.

Artikel 12.

Alle taxicheques zijn genummerd.  Het gemeentebestuur houdt een lijst bij van wie welke cheques kreeg.

Artikel 13.

De deelnemende taxibedrijven wisselen hun cheques in de jeugddienst of deponeren die in de brievenbus van de jeugddienst.  Het gemeentebestuur stort het bedrag van de ingediende cheques per kwartaal op de rekening van het taxibedrijf.

Artikel 14.

Jongeren die de cheques doorgeven, verkopen of op een andere manier misbruik plegen, worden op de zwarte lijst gezet en uit het project geweerd. Zij kunnen voor een periode van 3 kalenderjaren geen cheques meer aanvragen.

Artikel 15.

De cheques zijn een schooljaar geldig. Het schooljaar waarop de cheque betrekking heeft, staat op de cheque vermeld.

Artikel 16.

De cheques worden getekend door de burgemeester en de secretaris en voorzien van een droogstempel.

Charter voor de taxibedrijven