Lokaal zwembad - gebruik

Gemeente ›› Sport ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement polyvalent lokaal zwembad

Huishoudelijk reglement polyvalent lokaal gemeentelijk zwembad ‘Duinenbad’ Middelkerke

 1. Het betreden van het polyvalent lokaal is enkel toegelaten mits te beschikken over een reservatieovereenkomst met de sportdienst/zwembad. Uitgezonderd voor personeel sportdienst tijdens hun diensturen.
 2. In het polyvalent lokaal is het verboden:

Deze opsomming is niet beperkend. In het algemeen dienen de gebruikers zich te gedragen als goede huisvaders en redelijke behoorlijke burgers.

 1. Het lokaal, de toestellen en het materiaal mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. De gebruikte toestellen dienen na afloop van de activiteiten in propere toestand op de daartoe voorziene plaatsen te worden teruggezet.
 2. Het gebruik van drank, frisdranken en bier, wordt enkel toegestaan aan diegene die een aanvraag hiertoe voor het lokaal indiende. De drank mag niet voor winstgevende doeleinden geschonken worden. De vaste gebruikers zorgen zelf voor de aankoop en het in bewaring houden van hun aangekochte drank. De vaste gebruikers zorgen ook voor het goed afsluiten van hun gekochte drankwaar.
  Het is verboden alcoholische dranken te schenken aan minderjarigen of sterke drank aan te bieden in het lokaal.
 3. De vereniging en/of particulieren die toegang verkregen tot het lokaal, zijn verantwoordelijk voor alle schade, die door hun leden of henzelf werd veroorzaakt. De toegebrachte schade dient onmiddellijk aan de beheerder van het zwembad gemeld te worden. De herstellingskosten dienen op eerste verzoek vereffend te worden.
 4. Het dagelijks gebruik van het lokaal wordt toegestaan aan het personeel van het zwembad en sportdienst tijdens de diensturen.
  De vaste gebruikers (= die op vaste dagen wekelijks het lokaal wensen te gebruiken) dienen jaarlijks, voor 21 juni, het gebruik van dit lokaal aan te vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvragen van vaste gebruikers, worden in geval van dubbele aanvraag, aan een overleg onderworpen door de beheerder van het zwembad. Het éénmalig gebruik door externe gebruikers, dat minstens 1 maand vooraf is aangevraagd, gaat voor op het wekelijks gebruik.
 5. De vaste gebruikers beschikken over één of meerdere sleutels, opgenomen in het sleutelplan, die hen toegang tot het polyvalent lokaal en eventuele andere ruimten geeft. Het bijmaken van sleutels is NIET toegestaan.
  De occasionele gebruikers moeten mits het betalen van een waarborg van € 25  de sleutel van het polyvalent lokaal bij de beheerder afhalen indien het gebruik zich buiten de openingsuren bevindt.
 6. Het personeel van het zwembad krijgt toelating om het lokaal over de middag te gebruiken als refter en zij kunnen indien het lokaal vrij is ook op gelijk welk tijdstip gebruik maken van de douche, binnen de perken van de gemaakte werkafspraken.