Gratis strooizout

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Reglement afhalen gratis strooizout

Artikel 1:

Er wordt door het gemeentebestuur gratis strooizout ter beschikking gesteld aan haar inwoners.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

De aanvraag en afhaling worden geregistreerd.

Artikel 2:

Personen die aan de voorwaarden voldoen mogen een volmacht geven aan een andere persoon om het strooizout af te halen.

Op die volmacht moeten minstens volgende gegevens vermeld worden: naam en voornaam van de aanvrager, adres van de woning, datum en handtekening.

De voorwaarden bedoeld in artikel 1 van dit reglement blijven voor het overige van toepassing.

Zowel de gegevens van de volmachtgever als van de volmachtdrager worden geregistreerd.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen.