Sporttroffeeën

Gemeente ›› Sport ››
Parent Previous Next

Reglement betreffende het jaarlijks toekennen van de Middelkerkse sporttrofeeën


Artikel 1: Principe

Gelet op het feit dat in de gemeente Middelkerke noemenswaardige sportprestaties geleverd worden door individuen en ploegen en dat er personen zich verdienstelijk maken voor een sportclub in de gemeente.

De gemeente wil bewust aandacht geven aan hoogstaande sportprestaties. Enerzijds worden deze prestaties gelauwerd en anderzijds wil de gemeente een aanzet geven tot nieuwe bijzondere prestaties.

De gemeente wenst bovendien haar erkentelijkheid uit te drukken voor de sportdiensten van Middelkerkse sportclubs.

Artikel 2: Voorwaarden voor het toekennen van de trofeeën

1° Trofee van Sport:

2° Jeugdsporttrofee:

3° Trofee voor sporter met een handicap:

4° Kampioenhuldiging ploegsporten

5° Trofee van sportverdienste

De sportverdiensten worden bepaald op basis van het formulier ‘Overzicht van alle medewerkers van de sportclub’, waarin de club verklaart sinds welk jaar men als medewerker functioneert in de club.

Er wordt gevraagd aan elke Middelkerkse sportclub dit formulier aan de sportdienst te bezorgen.

De trofee van sportverdienste wordt overhandigd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad van Middelkerke.

Artikel 3: Kandidatuur

Eender wie kan iemand (individu of groep) voorstellen als kandidaat. Dit kan enkel op basis van het ter beschikking gesteld invulformulier.

[Artikel 4: ...]

Artikel 5: Nominaties

De raad van bestuur van de sportraad doet de nominaties voor de Trofee van Sport, Jeugdsporttrofee en Trofee voor sporter met een handicap.

Indien echter geen opmerkelijke prestaties geleverd werden, kan de raad van bestuur van de sportraad beslissen geen trofee toe te kennen.

Artikel 6: Jury

De keuze van de laureaten van de Trofee van Sport, Jeugdsporttrofee, en Trofee voor sporter met een handicap wordt gemaakt door een neutrale jury.

Volgende leden kunnen deel uitmaken van de jury: