Herbruikbare bekers

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Gebruiksreglement herbruikbare bekers

Artikel 1:

De bekers worden gratis ontleend.

Artikel 2:

De bekers moeten door de uitlener bij de gemeente Middelkerke, Molenstraat 42 te Middelkerke, worden afgehaald en teruggebracht tijdens de diensturen.

Artikel 3:

Bij de uitlening worden de bekers geteld. Bij terugname worden ze opnieuw nageteld. Voor verdwenen en beschadigde bekers zal de kostprijs worden aangerekend. Deze bedraagt € 0,70 per beker.

Artikel 4:

De bekers moeten netjes gereinigd en gedroogd worden teruggeleverd. Is dat niet het geval, dan zullen ze door de gemeente geweigerd worden en slechts teruggenomen worden na reiniging door de uitlener (de bekers mogen in de vaatwasmachine worden gewassen).

Artikel 5:

De uitlener verbindt er zich toe ’aan zijn publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden’ en zet daartoe een inzamelsysteem (al of niet met statiegeld) (en zonodig ook een controlesysteem) op. Hij kan gratis gebruik maken van de affiches i.v.m. de herbruikbare bekers.

Artikel 6:

Een waarborg van € 0,25 / beker met een maximum van € 100 per uitlener wordt, naar analogie met de overige te ontlenen materialen, betaald te worden door middel van een gekruiste cheque. Deze waarborg wordt integraal terugbetaald indien aan alle voorwaarden is voldaan.