RPR cat 2

OCMW ›› Personeel ››
Parent Previous Next

De gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling specifiek OCMW-personeel, vermeld in art. 186 §2  1° van het DLB is terug te vinden via volgende link: RPR - specifiek personeel en mw DLB (cat 2).pdf