Nog te verwerken...

Previous Next

Nog te verwerken:


Volgende reglementen werden door de gemeenteraad goedgekeurd, maar zijn nog niet in werking getreden:


Naam reglement

datum gemeenteraad

In werking op

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het uitvoeren van werken in de toeristische zone - definitieve vaststelling


Retritubutieverordening parkeergebouw Badenlaan Westende

Huishoudelijk reglement parkeergebouw Badenlaan Westende

Opmaak gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen - definitieve vaststelling

15/01/2020(13)


13/05/2020(5)

13/05/2020(6)

13/05/2020(13)

nog niet gekend


01/07/2020

01/07/2020

nog niet gekend