Opcentiemen onroerende voorheffing

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Artikel 1:

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 1.202 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Artikel 2 :

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.