Paravang

Gemeente ›› Jeugd ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement van v.z.w. jeugdhuis De Paravang

1.Openingsuren van het jeugdhuis

DAGEN

UREN

Woensdag

13.00 uur tot 18.00 uur (vakanties tot 19.00 uur)

Vrijdag

19.00 uur tot 02.00 uur

Zaterdag

Afhankelijk van het soort activiteit

Zondag

/

Tijdens de schoolvakanties elke werkdag van 13.00 u tot 18.00 u.

Tijdens de zomervakanties elke werkdag van 13.00 u. tot 22.00 u.

2.Toegang tot het jeugdhuis

Je bent welkom in jeugdhuis De Paravang vanaf 12 jaar.

Iedereen die aanwezig is in het jeugdhuis wordt geacht lid te zijn of het gastenboek getekend te hebben.

Een lidkaart is gratis. Hierdoor ben je automatisch verzekerd voor elke activiteit van het jeugdhuis waaraan je deelneemt. Vraag de verantwoordelijke om je lidkaart.

Wie zich lid maakt van het jeugdhuis is automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement.

3.De sfeer van het jeugdhuis

Het jeugdhuis De Paravang wil voor alle jongeren een aansporing zijn tot samenwerking, een uitdaging tot gezamenlijke ontplooiing, een thuis waar ze gezelligheid kunnen vinden.

Het jeugdhuis is een pluralistisch jeugdhuis. We proberen dan ook ieders waarden en normen te respecteren.

Het jeugdhuis is geen café, maar wel een plaats waar je rustig met vrienden een drankje kan gebruiken. Er is echter geen consumptieverplichting.

Het jeugdhuis is geen dancing, maar wel een plaats waar naast andere activiteiten ook gedanst kan worden.

Het jeugdhuis is geen sekskot, maar een plaats waar je je vrienden op een aangename en gezonde manier kan leren kennen.

Het jeugdhuis is geen “plaats waar alles kan”; voeten op tafel, liggen in de zetels, e.d. kan niet in ons jeugdhuis.

Het jeugdhuis wordt gedragen door vrijwilligers. We vragen om de inzet van deze vrijwilligers te respecteren.

4.Alcohol, drugs en roken.

Vanaf 16 jaar kan je in het jeugdhuis alcoholische dranken gebruiken.

De bezoekers van het jeugdhuis zijn verplicht zich te houden aan de wettelijk regels rond drank(mis)(ge)bruik.

De barverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het drankverbruik, de muziek en de algemene orde.

De barverantwoordelijken worden aangeduid door de raad van beheer van het jeugdhuis.

Consumpties worden onmiddellijk betaald.

De barverantwoordelijke kan het bewijs van iemands leeftijd vragen. (Identiteitskaart, e.d.)

Alcohol wordt enkel geschonken na 19.00 uur.

Illegaal druggebruik ( joints, speed, XTC,...e.d. ) kan niet in het jeugdhuis en de tuin van het jeugdhuis. Ook het bezit en het dealen ervan is verboden.

Als de barverantwoordelijken oordelen dat iemand genoeg gedronken heeft kunnen zij deze persoon drank weigeren en/of uit het jeugdhuis zetten.

Breng zo veel als kan je glazen, borden en/of tassen zelf terug naar de bar.

Buiten de (bar)verantwoordelijken komt niemand achter de bar tenzij de verantwoordelijke hiervoor toestemming geeft.

De barverantwoordelijken blijven tijdens hun dienst nuchter.

5.Muziek

Alleen de aangeduide d.j.’s komen achter de discobar. D.j.’s worden enkel door de barverantwoordelijke aangeduid.

De d.j.’s zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid achter de discobar. C.d.’s dienen steeds ordelijk en netjes teruggeplaatst te worden in het c.d.-rek.

De d.j.’s dienen te handelen volgens de wettelijke normen van de geluidsoverlast.

De muziek dient op een voor iedereen aanvaardbaar geluidsniveau te staan.

C.d.’s van het jeugdhuis worden in geen geval uitgeleend.

Eigen C.d.’s kunnen op eigen verantwoordelijkheid meegebracht en gespeeld worden.

Eigen C.d.’s in het jeugdhuis laten liggen, gebeurt op eigen risico.

De barverantwoordelijke draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid over de muziek. De D.J. moet zich altijd houden aan de richtlijnen van de barverantwoordelijke.

6.Afspraken

Iemand die moedwillig iets stuk maakt, betaalt de aangerichte schade.

Bij diefstal, geweld of vandalisme kunnen de politie en/of de ouders gewaarschuwd worden. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van meegebrachte goederen.

Het jeugdhuis bezit enkele gezelschapsspelen. Deze kunnen gebruikt worden. Ook stripverhalen kunnen gelezen worden. Leg ze na gebruik terug op hun plaats.

De voetbaltafel, pingpongtafel en biljart dienen niet om op te zitten. Drankjes worden niet op de voetbaltafel, pingpongtafel of biljart gezet.

Affiches kunnen op de daarvoor voorziene plaats gehangen worden mits ze eerst aan de barverantwoordelijke werden voorgelegd.

De bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke reglementering omtrent nachtlawaai en verkeer.

Behandel de zaken die eigendom zijn van het jeugdhuis met respect.

Met voorstellen en/of suggesties kan je steeds bij de bestuursleden/ barverantwoordelijke terecht. Persoonlijke inbreng is steeds welkom.

Toon respect voor de buurt. Let op lawaai/overlast bij het betreden/verlaten van het jeugdhuis. Let in het bijzonder op lawaai/overlast als je in de tuin van het jeugdhuis bent.

Geen drank op de openbare weg (=de Westendelaan of buiten in de tuin van de Paravang).

De (bar)verantwoordelijke en/of een lid van de raad van bestuur kunnen iedereen die zich niet aan deze reglementering houdt uit het jeugdhuis zetten/de toegang weigeren.

Mensen die zich niet aan deze reglementering houden

kunnen uit het jeugdhuis gezet worden.