RPR cat 3

OCMW ›› Personeel ››
Parent Previous Next

De gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling OCMW-personeel vermeld in art. 186§2-3° DLB is terug te vinden via volgende link: RPR - bijzonder personeel DLB (cat 3).pdf