sc-23/06/2020 - blauwe zone

Badenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het parkeren is beperkt tot 2 uur door het gebruik van de parkeerschijf, van 9 tot 18 uur, van maandag tot en met zondag, uitgezonderd voor de gemeentelijke parkeerkaarten, dit in de Badenlaan tussen de N318 Westendelaan en de Duinenlaan - Graaf Jansstraat.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de zoneborden ZE9a-GVIIb met onderborden 'alle dagen' en 'uitgezonderd parkeerkaarten' en ZE9a-GVIIb/.