sc-14/01/2020 - parkeren

Badenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

In de toegangsstraat naar de parkeertoren in de Badenlaan wordt een parkeerverbod ingevoerd langs beide zijden en over de volledige lengte van de toegangsstraat.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E1.