sc-23/06/2020 - rijstroken

Badenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Badenlaan wordt de rijbaan in twee rijstroken verdeeld.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een wite onderbroken streep.