sc-17/09/2019 - parkeerverbod

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren in de Santhovenstraat:


- aan de noordzijde vanaf huisnummer 32 tot en met huisnummer 48;

- aan de zuidzijde vanaf huisnummer 17 tot de Kleitendijkstraat.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E1, aangevuld met de onderborden Xa met opgaande pijl.