sc-13/03/2018 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Santhovenstraat worden ter hoogte van de huisnummers 27 en 29 twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorbehouden.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord E9a met het symbool van personen met een handicap en het onderbord Xc met opschrift '12m'.