sc-21/01/2020 - éénrichtingsverkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Santhovenstraat van de Kleitendijkstraat tot de Oude Nieuwpoortstraat, behalve voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden C1 aangevuld met het bord M2 en F19 aangevuld met het bord M18.