14/10/2014 - voetgangerszone

Badenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het pad aan de oostzijde van de Badenlaan wordt voorbehouden voor voetgangers.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden D11.