sc-05/09/2017 - elektrische voertuigen

Parent Previous Next

Artikel 1:

Op het Arthur Meynneplein op de laatste rij parkeerplaatsen tegen de Julien Soetaertstraat worden de tweede en derde parkeerplaatsen vanaf de Hofstraat voorbehouden voor elektrische voertuigen.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9a en de onderborden type VIIb met het symbool van elektrische voertuigen.