sc-23/05/2017 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Op het noorderlijk deel van het Arthur Meynneplein (de drie eerste rijen parkeerplaatsen vanaf de Westendelaan) wordt een parkeerverbod ingevoerd op maandag vanaf 06.30u tot 13u. Dit artikel is niet van toepassing op de voertuigen van de marktkramers.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E1 met onderborden met opschrift 'maandag van 6.30 u tot 13 u en onderborden type Xa (opgaande pijl).