sc-26/02/2019 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

Op het Arthur Meynneplein worden vier parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorbehouden.


Vanaf het kruispunt N318 Westendelaan - Hofstraat worden:


- links in de eerste rij de eerste parkeerplaats voorbehouden;

- links in de derde, vierde en vijfde rij parkeerplaatsen telkens de laatste parkeerplaatsen voorbehouden.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden E9a met het pictogram van personen met een handicap.