Ieperleedstraat

Previous Next

link naar aanvullend gemeentereglement houdende de beperking van het gewicht in beladen toestand van de voertuigen op een of meer openbare wegen