sc-05/11/2019 - parkeren

Idyllelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Idyllelaan is het parkeren verboden voor mobilhomes.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord dat de categorie 'kampeerwagens' aanduidt.