01/10/1969 - gewichtsbeperking

Bargestraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden voor de voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 15 ton. Op de hiernavermelde openbare wegen: Ieperleedstraat – Bonte Pierstraat en Bargestraat.


Artikel 2:

Het teken nr. 37 van bijlage 2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zal worden geplaatst aan de uiteinden van de gereglementeerde openbare weg of gedeelte van de gereglementeerde openbare weg en zal worden herhaald aan de eventuele aansluiting of kruisingen met een of andere wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement.