Distellaan

Previous Next

Voor de periode van 01/07/2020 tem 31/08/2020 geldt de regeling zoals bepaald in het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16/06/2020.