12/02/1992 - laad-en loszone

Distellaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1: opgeheven


Artikel 2:

Het parkeren wordt verboden van 6 tot 10 uur op de volgende laad- en losplaatsen:

  1. in de Distellaan vanaf 5 meter van het kruispunt met de Arendlaan, langs de noordkant, over een afstand van 18 meter (centraal gekozen plaats)
  2. in de Distellaan, ter hoogte van het huis nr. 77, langs de Zuidkant, over een afstand van 9 meter (beenhouwerij Blomme)


Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 met onderbord van 6 tot 10 u.


Artikel 3:

Het besluit van de Gemeenteraad dd. 08 september 1982 houdende vaststelling politiereglement nopens het parkeren op de Zeedijk Sint-Laureinsstrand, wordt opgeheven.


Artikel 4:

De artikels 2 C en D van de beslissing van de gemeenteraad dd. 25 juli 1983 van het aanvullend reglement inzake parkeerverbod voor campingcars en caravans langs de Zeedijk, worden opgeheven.