sc-16/06/2020 - parkeren

Distellaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De duurtijd van het parkeren wordt beperkt tot maximaal 30 minuten in de Distellaan tussen Arendlaan en Priorijlaan.

Het parkeren is er beperkt, telkens van 9 u tot 19 u, volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden ZE9b met opschrift ‘ticket’ en ZE9b/.


Artikel 2:

In de Meeuwenlaan tussen de Koning Ridderdijk en de Zomerlaan wordt een parkeerverbod ingevoerd:

- aan de westkant: over de volledige lengte;

- aan de oostkant: van huisnummers 1 tot 9 en tussen de Distellaan en de Zomerlaan.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E3 en de onderborden type Xa en Xb.


Artikel 3:

Opdracht geven aan de dienst parkeerbeheer voor het herdrukken van de parkeerfolder.


Artikel 4:

Dit reglement vervangt gedurende de periode van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus 2020 alle andere reglementen met betrekking tot parkeren in de Meeuwenlaan tussen de Koning Ridderdijk en de Zomerlaan – Oorlogsinvalidenlaan en in de Distellaan tussen de Arendlaan en de Priorijlaan.