15/10/1986 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden wordt voorzien in de Oorlogsinvalidelaan, ter hoogte van het eigendom nr. 10.


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaats zal aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).