14/05/1985 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden wordt voorzien in de Oorlogsinvalidelaan tegenaan de Portiekenlaan voor het huisnummer 2.


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaats zal aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).