06/07/2015 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Parkeren is verboden in de Oorlogsinvalidenlaan ter hoogte van het Edouard Otletplein (tussen de Noordzeelaan en de Westenlaan) aan weerszijden van de weg.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep op de trottoirband.