13/02/2008 - éénrichtingsverkeer

Badenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het gemeenteraadsbesluit van 06/06/1983 (15) inzake voorbehouden parkeerplaats voor autocars langs de Badenlaan wordt opgeheven.

Gemeenteraadsbeslissing  van 06/06/1983 (15): volledig.


Artikel 2:

Het gemeenteraadsbesluit van 10/08/1955 (4) inzake maximumvrachten wordt opgeheven.


Artikel 3:

In de Badenlaan wordt in de richting van de Henri Jasparlaan vanaf de splitsing ter hoogte van de kapel aan de rechterzijde éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden richting naar de Westendelaan toe.

Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden C1 en F19.


Artikel 4:

In de Badenlaan ter hoogte van het huisnummer 116 twee parkeerplaatsen te voorzien, in de langsrichting, voor personen met een handicap.

Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeersborden E9a met de onderborden type VIId (pictogram) en type IIIcc (10m).