13/02/2008 - parkeren

Algemeen ››
Parent Previous Next

Aanvullend politiereglement op het parkeren op diverse gemeentewegen


Artikel 1:

Volgende beslissing van de Gemeenteraad inzake het parkeren te Westende-bad wordt opgeheven:

- Gemeenteraadsbeslissing van 12.02.1992 (15) : artikel 1.

Volgende beslissing van de Gemeenteraad inzake het parkeren op diverse gemeentewegen wordt opgeheven:

- Gemeenteraadsbeslissing van 12.05.2005 (5) : artikel 1 en 3.

Volgende beslissing van de Gemeenteraad inzake éénrichtingsverkeer op de Zeedijk en de Koning Ridderdijk wordt opgeheven:

- Gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 1981 (2): volledig

Volgende beslissing van de Gemeenteraad inzake parkeren op de Zeedijk-oost centrum Middelkerke wordt opgeheven:

- Gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 1981 (12): volledig


Artikel 2:

Het parkeren is enkel toegelaten voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen op volgende plaatsen:


Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9b en in het geval van de zone op Westende-bad met het zoneteken E9b.


Artikel 3:

opgeheven


Artikel 4:

opgeheven


Artikel 5:

opgeheven


Artikel 6:

In onderstaande straten is het parkeren voorbehouden aan personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen.

De parkeertijd is beperkt, telkens van 09 tot 19 uur, volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten tijdens volgende perioden:

In voornoemde straten is het kortparkeren van toepassing, dit met een maximum van 2 uren.

Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9b met onderbord “Tickets”.


Artikel 7:

Op onderstaande parkings en gedeelte van de Zeedijk is het parkeren voorbehouden aan personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen.

De parkeertijd is beperkt, telkens van 09 tot 19 uur, volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten tijdens volgende perioden:

Op voornoemde parkings en gedeelte van de Zeedijk is naast het kortparkeren ook het dagparkeren van toepassing.

Deze regeling wordt aangeduid door het verkeersbord E9b met onderbord “tickets”.


Artikel 8:

Het parkeren wordt voorbehouden aan personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen en de parkeertijd is beperkt op alle dagen van het jaar van 09 tot 19 uur volgens de gebruiksmodaliteiten van de parkeerautomaten in de Paul de Smet de Naeyerstraat tussen de Koninginnelaan en de Leopoldlaan.

Deze regeling wordt aangeduid door de verkeersborden E9b met onderbord “tickets”.


Artikel 9:

opgeheven