10/03/2011 - blauwe zone

Algemeen ››
Parent Previous Next

Aanvullend politiereglement op het parkeren op diverse gemeentewegen (blauwe zone)


Artikel 1:

Er wordt een parkeerduurbeperking van twee uren ingevoerd, van maandag tot en met zondag van 9 u tot 18 u, door middel van een blauwe zone in de volgende straten:

Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met zoneborden (begin en einde van de zone) met de letter P met vermelding van de parkeerschijf aangevuld met de vermeldingen 'uitgezonderd parkeerkaart' en 'alle dagen'.