30/03/1999 - parkeren

Algemeen ››
Parent Previous Next

Politieverordening op de Zeedijk en zijstraten


Artikel 1:

       - het verkeer wordt toegelaten voor het laden en lossen van 06 uur tot 10 uur.

       - het fietsverkeer in beide richtingen wordt toegelaten zonder beperking in tijd.

Deze regeling wordt ter kenis gebracht door de tekens F103 en F105.


Deze verbodsbepalingen worden aangeduid door het teken C3 met onderborden


Deze verbodsbepalingen worden aangeduid door het teken C3 met onderbordenBinnen de voetgangerszone wordt de rijrichting voor het toegelaten verkeer als volgt geregeld:

Komende vanuit de Parijsstraat is de verplichte richting op het plein rechtdoor naar de parking van het Casino en rechtsaf op de Zeedijk, richting Paul de Smet de Naeyerstraat, uitgezonderd voor fietsers

Deze verplichting wordt aangeduid door het teken D3d met onderbord M2 en F19 met onderbord M4


Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussen de Parijsstraat en de Paul de Smet de Naeyerstraat verboden in de richting van de Parijsstraat.

Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussen het Arthur De Greefplein en de Paul de Smet de Naeyerstraat verboden in de richting van het  Arthur De Greefplein.

Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussen de Antoine Van Cailliestraat en de Alaxandre Ponchonstraat, verboden in de richting van de Antoine Van Cailliestraat.

Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussen de Alexandre Ponchonstraat en de Prosper Pouletstraat, verboden in de richting van de Prosper Pouletstraat.

Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussen de Paul Houyouxstraat en de  Prosper Pouletstraat, verboden in de richting van de Prosper Pouletstraat.

Deze verplichtingen worden aangeduid door de tekens C1 met onderbord M2 en F19, met onderbord M4.


Het verkeer langs de Zeedijk wordt buiten de voetgangerszone als volgt geregeld:

Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is verboden tussen de Houyouxstraat en de Kwintestraat in de richting van de Kwintestraat.

Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is verboden tussen de Pluvierstraat en de Kwintestraat in de richting van de Kwintestraat.

Deze verplichtingen worden aangeduid door de tekens C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.


Artikel 2:

Het parkeren is verboden in de Parijsstraat en de Antoine Van Cailliestraat, telkens tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan, langs het Epernayplein. Deze regeling wordt aangeduid door het teken E1 met opgaande pijl.


In de Antoine Van Cailliestraat worden, tussen de Leopoldlaan en de Zeedijk,


In de Jean Van Hinsberghstraat zijn langs de westzijde de drie dichtste plaatsen bij de Zeedijk voorbehouden voor het laden en lossen en is het parkeren bijgevolg verboden. Deze regeling wordt aangeduid door het teken E1.


In de Alexandre Ponchonstraat zijn:


In de Prosper Poulletstraat zijn


In de Jean Van den Heuvelstraat zijn


Op het Arthur De Greefplein aansluitend aan de Zeedijk worden de 8 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden. Deze regeling wordt aangeduid door het teken E9b met onderbord pictogram minder-validen.


Artikel 3:

Worden opgegeven :