Nog te verwerken ...

Previous Next

Nog te verwerken:


Volgende reglementen werden door de gemeenteraad/college van burgemester en schepenen goedgekeurd, maar zijn nog niet in werking getreden:


Naam reglement

datum college

In werking op