08/07/2008 - parkeren

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Volgende beslissing van de gemeenteraad betreffende het verkeer en parkeren op het marktplein wordt opgeheven:

- gemeenteraadsbeslissing van 5 juli 2001 (13) - artikel 1


Artikel 2:

Opgeheven.


Artikel 3:

Akkoord te gaan met de invoering van een parkeerstrook voor personenauto's, autp's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen, dit vanaf het einde van de busstrook tot aan de Tijl Uilenspiegellaan.


Deze parkeerplaats aan te duiden met de verkeersborden E9b en de onderborden type Xa, Xb eb Xd.