08/09/2011 - snelheidsbeperking

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Liggend streepje 4 t.e.m. 6 van de beslissing van de gemeenteraad dd. 27/03/1996 (8) met betrekking tot het aanvullend politiereglement op het wegverkeer - N318 - snelheidsbeperking en inhaalverbod worden opgeheven.


Artikel 2:

Het is verboden te rijden met een grotere snelheid dan 70km/u op de N318 Westendelaan tussen de bebouwde kom van Middelkerke en de bebouwde kom van Westende.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C43 met vermelding van 70.