13/07/2006 - parkeren

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Volgende beslissing van de gemeenteraad inzake voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap wordt opgeheven:

- gemeenteraadsbeslissing van 28/11/1995 (14) voor wat betreft de plaats in de Diksmuidestraat ter hoogte van de Paddestraat: volledig


Artikel 2:

Een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap bij te voorzien in:

- De Westendelaan ter hoogte van het nummer 311: 1 parkeerplaats


Deze parkeerplaats zal aangeduid worden bij middel van het verkeersbord E9a met onderbord type VIId (pictogram).