07/08/2003 - parkeren

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Parkeerverbod in te voeren op de gelijkgrondse berm aan de zuidkant van de Duinenweg tussen de verbindingsweg met de Cyriel De Grootelaan en de ingang van camping Viking.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van borden E1 met als onderborden respectievelijk type Xa en type Xb.