07/08/2003 - parkeren

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Parkeerverbod in te voeren in de Duinenweg ter hoogte van de toegangstrappen tot het Normandpark.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van gele onderbroken wegmarkeringen op de boordsteen zoals voorzien bij K.B. 1.12.03 artikel 75.1.2°.