19/10/1993 - gewichtsbeperking

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 20/03/1990 houdende vaststelling politiereglement inzake beperking van het gewicht in beladen toestand van voertuigen in een gedeelte van de Duinenweg tusen de Prosper Puletstraat en de IJzerlaan wordt opgeheven.


Artikel 2:

Artikel 1 - Duinenweg van het gemeenteraadsbesluit dd. 08/09/1981 i.v.m. het invoeren van plaatselijk verkeer wordt als volgt aangevuld:

- Graaf Jansstraat (grens Westende), met uitzondering van gedeelte tussen de Prosper Pouletstraat en IJzerlaan.