07/02/1991 - mindervaliden

Algemeen ››
Parent Previous Next

Aanvullend politiereglement mopens het voorbehouden van parkeerplaatsen voor mindervaliden op gemeentewegen (houders van speciale kaart)


Artikel 1:

Volgende beslissingen van de gemeenteraad inzake voorbehouden van parkeerplaatsen voor minder- validen op gemeentewegen worden ingetrokken:


Artikel 2:

Een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden bij te voorzien in:


Artikel 3:

Deze speciale parkeerplaatsen voor minder-validen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen)