19/05/1981 - bebouwde kom

Algemeen ››
Parent Previous Next

Aanvullen politiereglement nopens het aanduiden van de bebouwde kommen van de verschillende deelgemeenten van Middelkerke.


Artikel 1:

Het besluit van de Gemeenteraad dd. 10 september 1980 in verband met de vaststelling van de bebouwde kommen wordt ingetrokken.


Artikel 2:

De bebouwde kommen van alle deelgemeenten van Middelkerke worden als volgt vastgesteld:


Middelkerke (centrum)

Rijkswegen (= thans gewestwegen)


WESTENDELAAN (N 72 (= thans N318)) : 100 meter ten westen van het kruispunt met de IJzerlaan.

OOSTENDELAAN (N 72 (= thans N318)) : 100 meter ten oosten van het kruispunt met de Sluisvaartstraat.

LEOPOLDLAAN (N 34) : 20 m ten westen van de Paul Houyouxstraat

SPERMALIESTRAAT (N 325) : tussen de huisnummers 139 en 146

LOUIS LOGIERLAAN N389 (= thans geen gewestweg meer): ter hoogte van de Westendelaan

LOUIS LOGIERLAAN N389 (= thans geen gewestweg meer): ter hoogte van de Westendelaan


Gemeentewegen en Provinciewegen (= thans gewest- en gemeentewegen)

ZEEDIJK (gemeenteweg) : ter hoogte van het kruispunt met de Logierlaan (niet inbegrepen)

ZEEDIJk (gemeenteweg) : op het kruispunt met de Cyriel De Grootelaan

DUINENWEG : 100 meter ten oosten van het kruispunt met de Sluisvaartstraat.


HEIRWEG : 20 meter voorbij ingang camping Tourist (ter hoogte van wegvernauwing)

ABDISWEG : 50 meter voor de afsluiting met de Heirweg


KWINTEBANKSTRAAT: ter hoogte van het kruispunt met de Leopoldlaan in de Kwintebankstraat
RAVELINGENSTRAAT: ter hoogte van het kruispunt met de Leopoldlaan in de Ravelingenstraat

JONCKHOFLAAN: ter hoogte van de Westendelaan
GOLBREKERSLAAN: ter hoogte van de Westendelaan


------------------------


WILSKERKE

Rijkswegen (=geen gewestweg meer)

FLERISKOTSTRAAT (N 324) : Ter hoogte van huis nr. 40 (Westkant)

                               Ter hoogte van huis nr. 43 (Oostkant)

------------------------


SLIJPE

Rijkswegen (= thans gewestweg)

DIKSMUIDESTRAAT (N 69 (= thans N368)) : ter hoogte van het huis nr. xxx

SLIJPESTEENWEG (N 69 (= thans geen gewestweg meer)) : ter hoogte van het kruispunt met de Donkermaneschijnstraat en Gistelstraat (kruispunt niet inbegrepen)

SPERMALIESTRAAT (N 325) : ter hoogte van huisnummer 286

CYRIEL DE GROOTELAAN: 100 m ten oosten van het René Mouchotteplein


Gemeentewegen

GISTELSTRAAT : ter hoogte van de splitsing van de straat naar Diksmuidestraat en Slijpesteenweg (gedeelte naar Slijpesteenweg niet inbegrepen).


       ------------------------


LEFFINGE

Rijkswegen (= thans gewestwegen)

SLIJPESTEENWEG (N 69 (= thans geen gewestweg meer)) : ter hoogte van het kruispunt met de Zevekotestraat (niet inbegrepen)

VAARTDIJK-ZUID (N 57 (= thans N358)) : richting Snaaskerke - ter hoogte van het huis nr. 23

richting Slijpe - ter hoogte van het huis nr. 48

LEFFINGESTRAAT (N 69 (= thans geen gewestweg meer)) : ter hoogte van het huis nr. 38


Gemeentewegen

VAARTIJK-NOORD : richting Snaaskerke - 50 meter ten oosten van de Kopstraat

PAPEGAAISTRAAT : 20 meter voorbij het huis nr. 49

NOORDMOLENSTRAAT : ter hoogte van de aansluiting Iepereleedstraat (op het pad)

LEFFINGESTRAAT: ter hoogte van het kruispunt met de Legeweg (kruispunt niet inbegrepen)

FLERISKOTSTRAAT ter hoogte van het huis nr. 65

------------------------


MANNEKENSVERE

Rijkswegen (= gewestwegen)

BRUGSESTEENWEG (N 67 (= thans N367)) : 20 meter ten westen van huis nr. 115 (komende van Nieuwpoort)

BRUGSESTEENWEG (N 67 (= thans N367)) : tussen huis nr. 71 en 67 (komende van Gistel)


Gemeentewegen

RATTEVALLESTRAAT : 150 meter ten noorden van aansluiting Bruggesteenweg

ZWARTEWEG : 100 meter ten noorden van aansluiting Rattevallestraat en Bruggesteenweg

------------------------


SCHORE

Rijkswegen (= thans gewestwegen)

SCHORESTRAAT (N 302) : langs de ene zijde ter hoogte van het huisnummer 11 en langs de andere zijde op de oude weg ter hoogte van ± 30m. Voor huisnummer 53 en op de nieuwe weg ter hoogte van de inrit Klokhoeve (de splitsing van de Schorestraat wordt niet opgenomen)


Gemeentewegen

LEKESTRAAT : 20 meter ten oosten van het huis nr. 7

------------------------


SCHORE

Rijkswegen (= thans gewestwegen)

BRUGSESTEENWEG (N 67 (= thans N367)) : 20 meter ten oosten van aansluiting Diksmuidestraat

BRUGSESTEENWEG (N 67 (= thans N367)) : op kruispunt Bazelarestraat (niet inbegrepen)


Provinciewegen (= thans gewestwegen)

DIKSMUIDESTRAAT : op kruispunt Bazelarestraat (niet inbegrepen)

------------------------


WESTENDE

Rijkswegen (= thans gewestwegen)

ZEEDIJK (N 318 (= thans N34)) : 20 meter ten oosten van aansluiting Zonnelaan

PARKLAAN (N 318) : 20 meter ten oosten van de Zilvermeeuwlaan

WESTENDELAAN (N 72 (= thans N318)) : tussen de huisnummers 259 en 224

NIEUWPOORTLAAN (N 72 (= thans N318)) : ter hoogte van huisnummer 71

GENERAAL GROSETTILAAN (N 72 (= thans N34)) : 50 m ten westen van Henri Jasparlaan


Gemeentewegen

OOSTSTRAAT : 30 meter ten oosten van aansluiting zandstraat

SCHUDDEBEURZEWEG : 50 meter ten oosten van aansluiting Hofstraat

ZONNELAAN: op het kruispunt met de Parklaan in de Zonnelaan

PLUVIERLAAN: op het kruispunt met de Parklaan in de Pluvierstraat

CHARLES DE BROQUEVILLELAAN: telkens in de Charles De Broquevillelaan ter hoogte van de 3 aansluitingen met de Parklaan

BOTERDIJK : 20 meter ten westen van aansluiting met Bamburgstraat en Steenstraat

SCHORREBLOEMSTRAAT : ten hoogte van de aansluiting met Koninklijke Baan

HAVENSTRAAT : ter hoogte van de aansluiting met de Koninklijke Baan

SCHOOLSTRAAT : ter hoogte van de aansluiting met de Koninklijke Baan

ELISABETHLAAN : ter hoogte van de aansluiting met de Koninklijke Baan

ZEELAAN : ter hoogte van de aansluiting met de Koninklijke Baan

MADOUSTRAAT: ter hoogte van de aansluiting met de Koninklijk Baan

BADENLAAN : ter hoogte van het huisnummer 1

ESSEX SCOTTISHLAAN : ter hoogte van het kruispunt met de Koninklijke Baan (kruispunt niet inbegrepen)

STRANDLAAN : ter hoogte van huisnummer 12


Artikel 3:

Deze bebouwde kommen zullen aangeduid worden door de verkeerstekens F1 en F3