historiek

Gemeente ›› Taxi en VVB ›› VVB ››
Parent Previous Next

Interne referentie:        Sec/sec/cerwag

Dienst (beheer):        Secretariaat

Reglementaire historiek:

GR08/07/2004(10)        Goedkeuring reglement
GR08/10/2009(12)  Wijziging reglement

GR13/05/2020(9)    reglement opgeheven

(Dit reglement is niet meer van toepassing voor nieuwe aanvragen vanaf 01/01/2020, ingevolge het decreet dd. 29/03/2019 betreffende het individueel personenvervoer.)