historiek

Gemeente ›› Taxi en VVB ›› Taxireglement ››
Parent Previous Next

Interne referentie:        Sec/sec/regl-taxi

Dienst (beheer):        Secretariaat

Reglementaire historiek:

GR08/07/2004(9)        Goedkeuring reglement

GR08/10/2009(11)  Wijziging reglement

GR13/05/2020(9)    reglement opgeheven


(Dit reglement is niet meer van toepassing voor nieuwe aanvragen vanaf 01/01/2020, ingevolge het decreet dd. 29/03/2019 betreffende het individueel personenvervoer.)