historiek

Parent Previous Next

Interne referentie:        Ts/mil/huisvuil

Dienst (beheer):        Milieu

Reglementaire historiek:

GR08/03/2004(26)        Goedkeuring verordening (Publicatie Belgisch Staatsblad: 29/12/2004)