Meergezinswoningen

Parent Previous Next

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen

Definities

Artikel 1


Algemene bepalingen

Artikel 2

In de deelgemeenten Leffinge, Slijpe, Wilskerke, Sint-Pieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere evenals in de Miamiwijk en de Louis Logierlaan kunnen geen meergezinswoningen gebouwd worden met uitzondering van meergezinswoningen die gerealiseerd worden conform de bestemmingsvoorschriften van de geldende bijzonder plannen van aanleg. Bij ééngezinswoningen kan de huisvesting van eigen familie welke zorgbehoevend is voorzien worden indien de leefruimte voor de zorgbehoevende familie één functioneel geheel vormt met de ééngezinswoning.


Toepassingsgebied

Artikel 3

Deze verordening is van toepassing op het volledige grondgebied van Middelkerke.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op:Werken die geen invloed hebben op het aantal woongelegenheden of op de netto-vloeroppervlakte van de woongelegenheden vallen niet onder het toepassingsgebied van de verordening.


Oppervlaktenormen voor woongelegenheden

Artikel 4

In de toeristische zone dient bij het oprichten van nieuwe meergezinswoningen de gemiddelde netto-vloeroppervlakte van alle woongelegenheden samen minstens 40m² te bedragen met een minimum van 30m² netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid.

Buiten de toeristische zone dient bij het oprichten van nieuwe meergezinswoningen de gemiddelde netto-vloeroppervlakte van alle woongelegenheden samen minstens 60m² te bedragen met een minimum van 40m² netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid.


Uitzonderingsbepalingen

Artikel 5

In functie van de perceelsconfiguratie kan het College van Burgemeester en Schepenen op gemotiveerd voorstel afwijken van bovenvermelde bepalingen.