Huisvuil

Parent Previous Next

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake voorzieningen voor huisvuil:

Artikel 1:

In de te bouwen meergezinswoningen dient een gesloten bergruimte, welke voldoende verlucht is, voorzien te worden voor het selectief bergen van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen en dit met volgende minimale oppervlakte:

De aan te rekenen oppervlakte behelst alle lokalen die deel uitmaken van de handelsexploitatie, ongeacht of zij wel of niet voor het publiek toegankelijk zijn en ongeacht of zij al dan niet voor een deel voor privé-doeleinden worden gebruikt. Het aantal m2 van de lokalen is deze vermeld op de bouwplannen.

Artikel 2:

Deze gesloten bergruimtes situeren zich in de kelder of op het gelijkvloers van het gebouw en zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf het openbaar domein. Het lokaal dient te beschikken over een mechanische of statische verluchting van voldoende grote capaciteit die niet op het straatniveau mag uitmonden.

Artikel 3:

In uitvoering van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 (Besluit Vlaamse Regering 18/12/2002 – publicatie Belgisch Staatsblad 23/01/2003) zijn er vanaf 01 januari 2004 geen afvalkokers meer toegelaten in meergezinswoningen. Concreet betekent dit dat er geen nieuwe afvalkokers meer mogen geplaatst worden maar ook dat alle bestaande afvalkokers uiterlijk vóór 01 januari 2004 buiten gebruik moeten worden gesteld.