dd.28/01/2020 - Radio 2 concert café

Parent Previous Next

Titel:        Secretariaat - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. Radio 2 concert café op 08/02/2020 - goedkeuring

Datum bekendmaking:        04/02/2020

Volgnummer register bekendmakingen:        5676

Verantwoordelijke dienst:        secretariaat

Link naar document:        tpr-28012020-Radio 2 concert café.pdf